Tarieven

Verwijzing

Sinds 2006 hebben patienten geen verwijzing meer nodig van de huisarts of medisch specialist voor een bezoek aan de fysiotherapeut. Sindsdien is fysiotherapie dan ook vrij toegankelijk.


Tarieven

  • Intake, screening, diagnose, onderzoek en behandeling (50 min): € 66,00
  • Vervolgbehandeling fysiotherapie (25 min): € 39,00
  • Cupping: € 39,00
  • Rugscan SpinalMouse: € 39,00
  • Ultrageluidtherapie: € 39,00
  • Echografie (orthopedisch): € 66,00
  • Medische rapportage kort: € 39,00
  • Medische rapportage uitgebreid: € 66,00
  • 10-rittenkaart: € 330,00
  • Niet nagekomen of niet tijdig afgezegde afspraak (indien u zich niet 24 uur van te voren heeft afgemeld): € 33,00. Let op: dit zal uw verzekeraar nooit vergoeden.

Tarieven gelden vanaf 01 januari 2022 tot en met 31 december 2022 en de tarieven voor fysiotherapie zijn vrij van BTW. Let op: Fysiotherapie die vanuit de aanvullende zorgverzekering wordt vergoed, valt NIET onder het verplicht eigen risico.

Na iedere behandeling kunt u contant of met pin afrekenen. De facturen van de genoten behandelingen verstuur ik via de mail naar u toe. Deze facturen kunt u bij uw zorgverzekeraar indienen.
 

Vergoeding

Dworafysics heeft bewust geen contracten afgesloten met de zorgverzekeraars. De reden hiervan is dat de zorgverzekeraars jaarlijks hun eisen aanpassen die fysiotherapeuten belemmeren om de klant de beste zorg te bieden. Contracten afsluiten heeft twee kanten: enerzijds biedt dit een service voor de patiënt, anderszijds neemt de zorgverzekeraar de positie in van de behandelend therapeut. Met name het laatste is hetgeen waar ik niet achter kan staan. Dworafysics kan beter inschatten wat u op dat moment nodig heeft en kan daarom beter behandelen dan dat een zorgverzekeraar van een afstand voorschrijft. Ik kies er bewust voor om deze extra tijd in u te investeren in plaats van administratieve afhandelingen. Maar wees niet ongerust. Afhankelijk van uw type verzekering, restitutie of natura, ontvangt u van uw verzekeraar (een deel van de) kosten terug. Het kan betekenen dat de vergoeding niet volledig de kosten dekt. Controleert u uw polis voor de vergoeding van niet-gecontracteerde fysiotherapie, dit verschilt per zorgverzekering. In de meeste gevallen wordt u voor 80-100% vergoed door de zorgverzekering maar soms is het slechts 50%.

Tijdens de intake kan ik wel in de meeste gevallen uw polis raadplegen en inzien wat u van uw zorgverzekeraar terugkrijgt. Zo komt u niet voor verrassingen te staan. Ik raad u aan om altijd zelf uw polis te raadplegen.

Wilt u in contact komen met ons?