Betalingsvoorwaarden

  1. Deze betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle behandelovereenkomsten tussen therapeut en cliënt.
  2. Afspraken moeten uiterlijk 24 uur voor het tijdstip van de behandeling geannuleerd worden. Dit geldt ook als u onverhoopt ziek wordt. Bij niet annuleren of bij annulering binnen 24 uur voor de afspraak is de therapeut gerechtigd de gereserveerde tijd aan de cliënt in rekening te brengen.
  3. De door de therapeut aan de cliënt gedeclareerde kosten voor de behandeling dienen door de cliënt binnen 14 dagen na datum van de factuur te zijn betaald.
  4. Bij niet-betaling binnen 14 dagen na de factuurdatum kan de therapeut de cliënt een 1e betalingsherinnering sturen. Voor het verzenden van deze betalingsherinnering wordt een bedrag van €6,00 (administratie- en portokosten) aan de cliënt in rekening gebracht.
  5. Bij niet-betaling van de rekening, verhoogd met de administratie- en portokosten ( € 15,=) volgt een 2e herinnering. Deze wordt verhoogd met 2 % rente, € 14,50 administratiekosten en portokosten (bij een aangetekende brief: bijbehorende kosten.)
  6. Voldoet de cliënt binnen 7 dagen na de datum van de 2e betalingsherinnering niet aan zijn/haar verplichtingen, dan is de therapeut zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel door derden te laten uitvoeren.
  7. Alle buitengerechtelijke incassokosten verband houdende met de invoeringvan de gedeclareerde bedragen komen ten laste van de cliënt. De buitengerechtelijke incassokosten zijn vastgesteld op tenminste 15 % van de hoofdsom met een minimum van €35.
  8. Bij betalingsachterstand is de therapeut gerechtigd verdere behandeling op te schorten totdat de cliënt aan zijn/haar betalingsverplichtingen heeft voldaan.

 

Werkwijze

Afspraak maken: Sinds 2006 hebben patienten geen verwijzing meer nodig van de huisarts of medisch specialist voor een bezoek aan de fysiotherapeut. Sindsdien is fysiotherapie dan ook vrij toegankelijk.

Intakegesprek. Het eerste gesprek is een intakegesprek. Tijdens dit gesprek probeer ik door gerichte vragen een volledig beeld te krijgen van uw klachten. Tevens vindt er een uitgebreid lichamelijk onderzoek plaats en op basis van de bevindingen vertel ik u hoe uw persoonlijk behandelprogramma eruit komt te zien. Wanneer u hiermee akkoord gaat wordt de vervolgaanpak en de doelen met u besproken.

De behandelsessies vinden zowel in de behandelkamer alsook in de oefenzaal plaats. Zo kan ik u zien bewegen tijdens of na de fysiotherapeutische handeling. Ook kan het zijn dat ik u oefeningen meegeef voor thuis, waarmee u zelfstandig kan werken aan uw herstel. De behandeling in de behandelkamer, de training in de oefenzaal en huiswerkoefeningen bespoedigen het herstel en verkorten zo de duur van het behandeltraject. Zowel voor als na elke behandelsessie bespreekt u samen met mij de behandeling en de vooruitgang.

Evaluatie. Regelmatig worden uw doelen met u bekeken en waar nodig bijgesteld. Ook wanneer u uitbehandeld bent betekent dit niet dat ik u uit het oog verlies. Per kwartaal mag u eenmalig kosteloos een healthcheck doen om te kijken of u op de juiste weg bent en/of de oefeningen nog voldoende uitdaging bieden.

Wilt u in contact komen met ons?