Hoe zit het met fysiotherapie en het eigen risico?

Fysiotherapeutische behandelingen die vanuit aanvullende verzekering worden vergoed, vallen niet onder verplichte Eigen Risico!

Sinds 2008 is er een verplicht Eigen Risico in de basisverzekering ingevoerd voor iedereen die 18 jaar of ouder is. Het verplichte eigen risico bedraagt voor dit jaar (2017) €385.

Boven op dit verplicht eigen risico kunt u (tegen betaling van een lagere nominale premie) kiezen voor een aanvullend eigen risico.

Dit kan wettelijk tot maximaal 500 euro (totaal: €885). Alleen mensen die dit hebben gekozen bij het afsluiten van een zorgverzekering moeten dit vrijwillige Eigen Risico betalen zodra ze zorgkosten declareren.

Fysiotherapeutische behandelingen die vanuit de aanvullende verzekering worden vergoed, vallen niet onder het verplichte Eigen Risico.

Per verzekeringsjaar is er een Eigen Risico. Dit betaalt u wanneer u daadwerkelijk gebruik maakt van de zorgverzekering.

Kosten voor de huisarts, verloskundigezorg, kraamzorg, gratis bevolkingsonderzoeken en zorg die vanuit de aanvullende zorgverzekering wordt vergoed, vallen niet onder het Eigen Risico.

Deze kosten tellen ook niet mee voor het eigen risico.

 

De vergoeding van fysiotherapie uit de basisverzekering is beperkt. Alleen verzekerden met een aandoening die op de 'chronischelijst' staat, krijgen vanaf de 21e behandeling vergoed vanuit de basisverzekering. Zij moeten de eerste 20 behandelingen uit de Aanvullende Verzekering betalen of deze kosten voor eigen rekening nemen. De verplichting om de eerste 20 behandelingen zelf te betalen is eenmalig en komt niet elk jaar terug. Uitzondering hierop zijn de aandoeningen waarvan de behandeling in de tijd beperkt is (jaar, half jaar of drie maanden (zie voor deze aandoeningen de link op onze site).

 

Voor verzekerden jonger dan 18 jaar geldt eveneens de chronische lijst, maar zij hoeven de eerste 20 zittingen niet zelf te betalen.

Daarnaast hebben jongeren recht op de vergoeding van 9 behandelingen (en eventueel 9 extra als behandeling niet voldoende helpt) vanuit de basisverzekering. Dit geldt per indicatie.

Wilt u in contact komen met ons?